Öğrencinin istediği hedefe ulaşması için, güçlü yanlarını, öğrenme ve hafıza türünü biliyor olması öğrenciye avantaj sağlar.